ul. H. Sucharskiego 2, Rzeszów (0-17) 866 13 06 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+  

Studenci WSIiZ mogą aplikować o stypendium Erasmus+ na zagraniczną wymianę w roku akademickim 2018/2019 (wyjazdy w semestrze zimowym lub letnim). Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje związane z procesem rekrutacji w ramach wymiany programu Erasmus+.

 

Student zainteresowany ubieganiem się o wyjazd oraz stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest zapoznać się z „Zasadami organizacji i finansowania wyjazdów na część studiów w ramach Programu Erasmus+ 2018/2019" (PL)

Kto może ubiegać się o wyjazd na cześć studiów w Erasmus+?

Warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+ jest:

  • posiadanie (w momencie wyjazdu) statusu studenta co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia (dziennych lub zaocznych), studenci studiów II stopnia również mają prawo udziału w programie Erasmus+,
  • średnia ocen za poprzedni semestr  min. 3,60 (potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Dziekanat),
  • dobra znajomość języka obcego, w którym student planuje podjąć studia (znajomość języka obcego będzie zweryfikowana na podstawie wewnętrznego egzaminu językowego) .

Zgłoszenie kandydatury

Aby zgłosić swoją kandydaturę na wyjazdy stypendialne wystarczy zrobić pierwszy krok i uzupełnić formularz zgłoszeniowy.

Termin składania aplikacji

Termin składania dokumentów na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019: do 15 marca 2018 r.

Etapy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne studentów na wyjazdy stypendialne przebiega w dwóch etapach:

ETAP I: selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50.  Kandydaci, którzy spełnili ten wymóg przechodzą do etapu II, pozostali nie zostają zakwalifikowani do wyjazdów studyjnych;

ETAP II: podliczenie punktów uzyskanych podczas rekrutacji według ustalonych kryteriów (lista poniżej), a następnie ustalenie końcowej listy rankingowej malejącej.

Kryteria oceny kandydatów

Kryteria stosowane przy ocenie kandydatów ubiegających się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ są:

  • końcowe wyniki z egzaminu językowego (waga 0,4)
  • średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3)
  • zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, współorganizacja konferencji naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1)
  • uczestnictwo w systemie „Buddy”/"Mentor", po 3 punkty za każdy pełny semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12  pkt. (waga 0,1)
  • posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05)
  • pierwsze uczestnictwo w programie unijnym wymian studenckich, 2 punkty (waga 0,05)

 

 

O nas


Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ 2014/15 (OS). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Konkurs Fotograficzny - IV edycja

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.