ul. H. Sucharskiego 2, Rzeszów (0-17) 866 13 06 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+  

Poznaj nowy program Erasmus+

 erasmusplus logo2

Program Erasmus+ wszedł w życie 24 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych" zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

  • Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia
  • Partner countries – kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
  • Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

 

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – akcja 1 „Mobilność"

Dla studenta Erasmus+ będzie jeszcze bardziej przyjazny niż jego poprzednik "Uczenie się przez całe życie - Erasmus". Pojawi się bowiem długo oczekiwana możliwość zagranicznego wyjazdu w ra­mach każdego cyklu kształcenia – student będzie mógł wyjechać na studia lub na praktykę za granicą na okres nieprzekra­czający 12 miesięcy na studiach pierw­szego (licencjat/inżynier), drugiego (magister) i trzeciego stopnia (doktorat).

Do 12-miesięcznego okresu pobytu za granicą będą jednak wliczane wyjazdy zrealizowane już w latach 2007-2013, czyli w Erasmusie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Student, który postanowi zrealizować całe studia drugie­go stopnia w innym kraju uczestniczącym w programie, będzie mógł ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania.

Możliwości wyjazdowe dla pracow­ników uczelni też nie zostaną zawężone – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dy­daktycznych oraz wyjazdy szkoleniowe zostaną utrzymane. Oczekuje się jednak większego powiązania wyjazdów w Era­smusie+ z uczelnianą strategią podnosze­nia kompetencji pracowników.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

 

Źródło: www.erasmusplus.org.pl

O nas


Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ 2014/15 (OS). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Konkurs Fotograficzny - IV edycja

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.