ul. H. Sucharskiego 2, Rzeszów (0-17) 866 13 06 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+  

 blog-img1

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie w ramach Programu Erasmus+.

Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje związane z procesem ubiegania się o stypendium Erasmus+ na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2017/2018. Minimalny czas trwania praktyki to 2 miesiące (60 dni).

 

 

Kto może ubiegać się o staż Erasmus+?

Warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd w celu odbycia stażu w ramach programu Erasmus+ jest:

 • posiadanie (w momencie wyjazdu) statusu studenta co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia (dziennych lub zaocznych),
 • średnia ocen za dotychczasowy tok studiów na poziomie min. 3,70 (potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Dziekanat),
 • dobra znajomość języka obcego, w którym student planuje odbyć staż (znajomość języka obcego będzie zweryfikowana na podstawie wewnętrznego egzaminu językowego),
 • zapoznanie się z „Zasadami rekrutacji studentów WSIiZ na wyjazdy w programie Erasmus."

Dodatkowe punkty do zdobycia

Zachęcamy wszystkich kandydatów do nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwem jeszcze przed złożeniem swoich dokumentów aplikacyjnych. Uzyskanie wstępnej zgody przedsiębiorstwa goszczącego na realizację stażu (akceptowane są ustalenia mailowe) zaowocuje dodatkowymi punktami podczas rekrutacji!

Aby pomóc naszym studentom w pierwszym kontakcie z potencjalnym praktyko-dawcą opracowaliśmy:

Zgłoszenie kandydatury    

Wystarczy zrobić pierwszy krok i uzupełnić formularz zgłoszeniowy.

Termin składania aplikacji

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą (pok. RA207), do terminie

20 luty 2018 - 15 marzec 2018!

 

Etapy rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne studentów na wyjazdy stypendialne przebiega w trzech etapach:

ETAP I: selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50. Kandydaci, którzy spełnili ten wymóg przechodzą do etapu II, pozostali nie zostają zakwalifikowani do wyjazdów na praktyki;

ETAP II: rozmowa z psychologiem;

ETAP III: podliczenie punktów uzyskanych podczas rekrutacji według ustalonych kryteriów (lista poniżej), a następnie ustalenie końcowej listy rankingowej malejącej.

Kryteria oceny kandydatów

Kryteria stosowane przy ocenie kandydatów ubiegających się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ są:

 • końcowe wyniki z wewnętrznego egzaminu językowego (waga 0,3)
 • przedstawienie wstępnej zgody przedsiębiorstwa goszczącego na realizację praktyk (waga 0,2)
 • średnia ocen z dotychczasowego toku studiów na poziomie min. 3,70 (waga 0,15)
 • wyniki rozmowy z psychologiem (waga 0,15)
 • zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni, np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, współorganizacja konferencji naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność", jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,05)
 • posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI): po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05)
 • uczestnictwo w systemie „Buddy/Mentor”, po 3 punkty za każdy pełny semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,05)
 • pierwsze uczestnictwo w programie unijnym wymian studenckich, 2 punkty (waga 0,05)

Istotne znaczenie w przyznaniu stypendium będą stanowić również kryteria naboru wskazane przez instytucję goszczącą!

 

 

O nas


Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ 2014/15 (OS). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Konkurs Fotograficzny - IV edycja

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.