ul. H. Sucharskiego 2, Rzeszów (0-17) 866 13 06 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+  

 praktyki-zagraniczne PLwezszy

Wielokulturowy i wielojęzyczny rynek pracy na forum międzynarodowym poszukuje przyszłych pracowników, którzy cechować się będą mobilnością, elastycznością, kreatywnością, pewnością siebie i niezależnością. Praktyki zagraniczne to coraz popularniejsza forma zdobywania doświadczenia przez młodych ludzi i ciągle doskonale oceniany przez pracodawców element CV!

Z raportu opracowanego przez zespół EIS ("The Erasmus Study Impact", 2014) wynika, że "podejmując decyzję o zatrudnieniu, 92 proc. pracodawców wybiera osoby o doskonalonych przez ten program cechach osobowości, takich jak tolerancja, zaufanie, umiejętność rozwiązywania problemów, ciekawość, znajomość własnych mocnych/słabych stron. Testy przeprowadzone przed okresami wymiany za granicą i po nich pokazują, że u studentów, którzy uczestniczyli w programie Erasmus, te cechy osobowości ujawniają się silniej jeszcze przed wyjazdem na wymianę; po powrocie różnica ta zwiększa się w porównaniu z innymi studentami o średnio 42 proc."Zatrudnienie i rozwój kariery-badanie-EIS-2014

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_pl.htm na podstawie "The Erasmus Impact Study", Luxemburg, Publication Office of the European Union, 2014


Wykorzystaj szansę!

Dzięki uczestnictwu w Programie Erasmus+ możecie:

  • zwiększyć swoje możliwości zatrudnienia, także za granicą
  • poszerzyć swoje międzynarodowe kontakty
  • poprawić znajomość języka obcego
  • pogłębić więzi społeczne
  • odnieść korzyści także w wymiarze akademickim: zaliczenie praktyki przewidzianej w programie kształcenia, otrzymać uznanie odbytej praktyki w Suplemencie do Dyplomu, uzyskanie punktów ECTS

Instytucja, w której można odbyć praktykę musi znajdować się w kraju uprawnionym do uczestnictwa w programie Erasmus+, tj.:

  • 28 państw Unii Europejskiej;
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • 2 kraje kandydujące: FYROM (była jugosłowiańska republika Macedonii) i Turcja.

Organizacją przyjmującą studentów w celu odbycia stażu może być¹:

  • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa (ECHE), lub
  • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży (np. publiczne/prywatne przedsiębiorstwo z sektora MŚP, instytut badawczy, fundacja, centrum edukacyjne, organ zapewniający poradnictwo zawodowe, usługi informacyjne)

¹ UWAGA: 
Nie można odbyć praktyk Erasmus+ w instytucjach UE ani innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (szczegółowa lista dostępna tutaj), a także w organizacjach zarządzających programami UE (agencje narodowe).

O nas


Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ 2014/15 (OS). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Konkurs Fotograficzny - IV edycja

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.