ul. H. Sucharskiego 2, Rzeszów (0-17) 866 13 06 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+  

 

Dzięki podpisanym umowom inter-instytucjonalnym w ramach Programu Erasmus+ kadra naukowo-dydaktyczna WSIiZ ma możliwość wyjazdu na jedną z naszych uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dla studentów uczelni goszczącej (wyjazd typu STA). Zapraszamy pracowników akademickich do skorzystania z oferty jaką przygotował program Erasmus+

 

Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje związane z procesem kwalifikacji pracowników naszej Uczelni w ramach wymiany programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się z siecią naszych partnerów.

Należy pamiętać, iż każdy z wyjeżdżających nauczycieli akademickich zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć na uczelni partnerskiej. Zakładana długość pobytu to 6 dni wraz z podróżą (min. długość samego pobytu na uczelni partnerskiej wynosi 2 dni). Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd w ramach unijnego programu otrzyma dofinansowanie w postaci stypendium Erasmus+!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wyjazdem w ramach Programu Erasmus+ zachęcamy do zapoznania się z zasadami kwalifikacji pracowników WSIiZ na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus+

Zgłoszenie kandydatury na wyjazdy dydaktyczne Erasmus+

Każdy nauczyciel akademicki aplikujący o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów (obowiązkowych) do p. Marty Sikorskiej-Rokity, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ (Dział Współpracy z Zagranicą, pok. RA 207):

 • Staff mobility agreement for teaching" (Indywidualny program nauczania) wstępnie zaakceptowany przez uczelnię partnerską (!). Aby uzyskać akceptację „Staff mobility agreement for teaching" należy skontaktować się z osobą reprezentującą uczelnię partnerską.
 • E+ Formularz zgłoszeniowy STA

Dodatkowe dokumenty/certyfikaty, dzięki którym można uzyskać dodatkowe punkty to:

 • lista publikacji obcojęzycznych,
 • zaświadczenie (lub jego skan/kopia) o przeprowadzeniu warsztatów lub szkoleń w języku obcym,
 • certyfikat/y (lub ich skany/kopie) językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI, itp.).

Termin składania aplikacji

Termin składania dokumentów aplikacyjnych na wyjazdy dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019 mija: 

 2018

Kryteria oceny kandydatów

Kryteriami przy ocenie kandydatów ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus+ są:

 • ocena „Staff mobility agreement for teaching" – możliwość uzyskania 0,5 pkt. za każdy z elementów:
  • poprawnie wypełniony formularz,
  • treść programu nauczania/tematyka,
  • korzyści dla trzech stron zaangażowanych w organizację wyjazdu (nauczyciela, uczelni macierzystej i goszczącej) – min. 2 korzyści,
  • wstępna akceptacja uczelni goszczącej (warunek konieczny!);
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z WSIiZ (1 pkt.);
 • doświadczenie prowadzenia zajęć w języku obcym (1 pkt.);
 • prowadzenie warsztatów lub szkoleń w języku obcym – na podstawie zaświadczenia (1 pkt.);
 • publikacje obcojęzyczne (1 pkt.) - osobna lista publikacji obcojęzycznych;
 • certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI; 1 pkt.). 

Na zakończenie procesu kwalifikacji kadry akademickiej na wyjazdy typu STA, Komisja Kwalifikacyjna ogłasza listę rankingową malejącą.

Stypendium Erasmus+

Uczestnik programu Erasmus+, otrzyma od Uczelni dofinansowanie ze środków programu w postaci zapewnienia podróży oraz utrzymania podczas wyjazdu stypendialnego lub refundację kosztów podróży/utrzymania. Każdorazowo wysokość stypendium zostanie obliczona z zastosowaniem zasad rachunkowości (rozliczenie delegacji służbowej pracownika wyjeżdżającego za granicę).

Przed wyjazdem na uczelnię partnerską pracownik otrzyma płatność zaliczkową stanowiącą ok. 75% należnej kwoty w postaci pokrycia kosztów podróży, ubezpieczenia i/lub zakwaterowania. Pozostała część kwoty dofinansowania zostanie wypłacona po powrocie po okazaniu wymaganych dokumentów oraz po dokonaniu rozliczenia delegacji służbowej pracownika wyjeżdżającego poza granicę kraju.

 

 Kraje należące do danej grupy Dziennia stawka stypendium w EURO przy wyjazdach trwających nie dłiżej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w EURO przy wyjazdach przekraczających 14 dni*
Grupa I: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  130 91
Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 110  77
Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska  100  70

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconeh na pobyt do 14 dni.

 

Organizacja wyjazdu

Od momentu zaakceptowania ostatecznej listy stypendystów przez Komisję Kwalifikacyjną, Koordynator Programu Erasmus+ pomaga w zorganizowaniu wyjazdu zagranicznego każdemu stypendyście. Przy współudziale nauczyciela oraz uczelni goszczącej ustalane są szczegóły wyjazdu takie jak plan pobytu, zakwaterowanie, przejazdy, przelot, itp.

Po powrocie do kraju

Na zakończenie swojego pobytu każdy nauczyciel otrzyma z uczelni goszczącej zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie ustalonej ilości zajęć! Pracownik będzie także mógł włączyć swój zagraniczny wyjazd do arkusza oceny pracowniczej.

Po powrocie nauczyciel akademicki zobowiązany jest rozliczyć swoją zagraniczną delegację według zasad przyjętych na naszej uczelni. Każdy nauczyciel zobowiązany jest także do wypełnienia ankiety on-line, do której link zostanie wysłany drogą mailową.

Na wszelkie inne pytania czy wątpliwości dotyczące możliwości wyjazdu za granicę w ramach Programu Erasmus+ z przyjemnością odpowiedzi udzieli Państwu koordynator Programu na WSIiZ - Pani Lidia Lejko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 
Dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus+ dostępne są na stronie internetowej Narodowej Agencji  Programu Erasmus+:  http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Ryczałt na koszty podróży

 Odłegość Kwota
 od 10 do 99 km 26 EURO na uczestnika
 od 100 do 499 km  180 EURO na uczestnika
 od 500 do 1 999 km  275 EURO na uczestnika
 od 2 000 do 2 999 km  360 EURO na uczestnika
 od 3 000 do 3 999 km  530 EURO na uczestnika
 od 4 000 do 7 999 km  820 EURO na uczestnika
 8 000 km lub więcej  1500 EURO na uczestnika

O nas


Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ 2014/15 (OS). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Konkurs Fotograficzny - IV edycja

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.